2015. November 16.

Felhasználási feltételek

A www.assisco.hu weboldalt az Öko-Legal 2010. Kft. üzemelteti. A honlap tartalma az assisco szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) bemutatása. A Szolgáltatások kizárólag partner jogi szolgáltatók közreműködése útján érhetők el.

Felhasználónak minősül elsősorban a Weblap látogatója. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatások bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, amelyről kifejezett nyilatkozatot tesz a regisztráció, illetőleg adatkérő kitöltése során „kipipálható négyzet” kipipálásával. A nyilatkozat megtétele a Szabályzat elolvasását feltételezi. A weblapra történő belépéssel és annak böngészésével a felhasználó korlátozás és megszorítás nélkül elfogadja jelen Felhasználási feltételeket. A felhasználási feltételek nem ismerete nem mentesíti a felhasználót a felelősség alól és nem szolgálhat hivatkozási alapul.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom és domain szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, üzemeltető jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

A honlap tartalma nem minősül sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem ajánlattételre való felhívásnak. A weblapon megjelenített valamennyi adat és információ csupán tájékoztató jellegű, a honlapon megjelenített cikkek, tanulmányok és egyéb információk hatályosságáért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. A honlapon megjelenő információk nem helyettesítik a személyes jogi tanácsadást, továbbá nem szolgálhatnak jogi tanácsadás alapjául. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon olvasott információk felhasználása saját felelősségére történik, az üzemeltető a honlapon található információk alapján hozott felhasználói döntésekkel kapcsolatos felelősséget kizárja.

Az oldalon megjelenő közvetített szolgáltatásokért a szolgáltatást nyújtó fél tartozik felelősséggel és tájékoztatási kötelezettséggel.

A felhasználó az e-mailes ajánlatkéréssel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a válaszadó a kérdéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő jogi szolgáltatások díjáról részére tájékoztatást nyújtson, mely tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, valamint e-mail címére az oldal üzemeltetője, illetőleg a Szolgáltatás nyújtója válasz levelet küldjön és hozzájárul továbbá, hogy e-mail elérhetőségét az üzemeltető a vele kapcsolatban álló jogi szolgáltató részére továbbítsa.